Norge vil bygge piratfengsler i Somalia ” Norway Builds Prison for Somali Pirates”

Posted on 16/02/2011

1UTLEVERINGSAVTALE: Statssekretær Erik Lahnstein i samtale med Seychellenes visepresident Danny Faure. Seychellene har dømt flere pirater, og vil i fremtiden også sende dømte pirater til Somalia slik at de kan sone i hjemlandet. Foto: Atle Konta Midttun, UD

I fjor brukte det internasjonale samfunnet flere milliarder kroner på å bekjempe piratene som herjer utenfor den afrikanske østkysten med en stadig voksende flåte av krigsskip.

Selv om piratene blir tatt på fersken, slippes så mange som ni av ti løs igjen uten dom. Det er ikke akseptabelt, og det må gjøres noe med, sier statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet (UD) til VG.

Det samme mener den profilerte og søkkrike skipsredren Jacob Stolt-Nielsen. I går gikk han hardt ut i media, og mente at pirater som ble tatt burde henrettes på stedet.

Utspillet ble totalslaktet av både pirateksperter og norsk UD.

Før helgen satte Erik Lahnstein og en delegasjon fra Utenriksdepartementet kursen mot de piratfylte farvannene utenfor kysten av Afrika, og har de siste dagene vært på tokt til blant annet Mauritius og Seychellene.

Målet: Å bekjempe piratene på deres egen hjemmebane. Går det slik UD håper, vil to store, spesialbygde fengsler stå klare til å ta imot pirater i Somalia i løpet av 1,5 år.

Vi har tatt en prinsippbeslutning, og er klare til å bidra med et tosifret millionbeløp i to konkrete fengselsprosjekter. Vi opptatt av å sette i gang helt målrettede tiltak for å få opp kapasiteten i rettssystemet i Somalia. Der er bygging av fengsler en svært viktig del, slik at piratene kan bli dømt og sone i deres eget hjemland, sier Lahnstein.

Vil ha spleiselag

Norge har allerede sett seg ut stedene de vil bygge fengslene. Ett skal ligge i Somaliland nord i Somalia, ett skal ligge midt i piratenes kjerneområde – den lovløse Puntland-provinsen.

Vi har stilt en del krav, og skal få på plass omfattende samarbeidsavtaler med lokale myndigheter i de ulike delene av landet. Fengslene må oppfylle et minimum av menneskerettigheter, og vi må få garantier for at det ikke vil være mulig å kjøpe seg ut av fengslene med bestikkelser. Det viktigste er at piratene kan dømmes av en somalisk domstol og sone i et somalisk fengsel, sier statssekretæren.

Hvert av de to planlagte fengslene skal etter planen få plass til 500 fanger. Det er langt flere enn de få piratene som sitter fengslet i blant annet Somalia og Jemen i dag.

Lahnstein håper at det norske initiativet skal lokke flere land med på et spleiselag, og føre til at det internasjonale samfunnet også bidrar til prosjekter for å få stablet rettssystemet i hele Somalia tilbake på føttene.

 Det kan også bli aktuelt å bidra med lignende tiltak i andre land. Men vi må ta ett skritt om gangen, og få til en fornuftig arbeidsdeling, sier Lahnstein.

Roser initiativ

Norske pirateksperter roser det norske fengselsinitiativet. Men de ber UD være forsiktige.

Jeg tror dette er et skritt i riktig retning. Men jeg er bekymret for at det går for raskt, og at det skjer på en for naiv måte uten å ta nok hensyn til lokale maktfaktorer, sier Norges fremste piratekspert, Stig Jarle Hansen ved Universitetet i Ås, til VG.

Han er en av verdens fremste eksperter på somaliske pirater.

Puntland er et spesielt utfordrende område, der det er en rekke konflikter mellom de ulike klanene. Norge må ha folk på bakken som forstår situasjonen, og som passer på at fengslene ikke blir brukt i en slik konflikt, sier Hansen.

Seniorforsker og piratekspert ved NUPI, John Kristen Skogan, er enig.

Det er ikke avskrekkende nok at de risikerer å bli tatt til fange så lenge de aller fleste blir sluppet fri slik det er i dag. Kan vi få dem dømt og satt i fengsel i området, vil det forhåpentligvis få flere av piratene til å tenke seg om, sier Skogan.

Vurderer overvåkingsfly

I 2009 deltok den norske fregatten KNM «Fridtjof Nansen» i den EU-ledede antipiratstyrken Operasjon Atalanta. Høsten 2012 kan en ny fregatt være på plass.
Det er viktig at debatten ikke bare dreier seg om et militært bidrag. Forutsetningen for å lykkes i kampen mot pirater både på kort og lang sikt er at vi klarer å se hele bredden i problemet. Det er bare ved å få til en annen utvikling i Somalia at vi kan fjerne årsakene til sjørøvervirksomheten, sier Erik Lahnstein.

I rekken av møter på Seychellene og Mauritius i helgen møtte representantene fra norsk UD blant annet ambassadører fra USA og EU, lokale myndigheter og ledelsen for de maritime antipirat-operasjonene i området.

Lahnstein er svært fornøyd med resultatene av møtene.

Det er blant annet inngått avtaler med sentralmyndighetene i Mogadishu og lokale myndigheter i Puntland og Somaliland for å få overført pirater som blir dømt i andre land i regionen til soning i fengsler i Somalia. Det er bare et spørsmål om tid før de første piratene blir overført fra Seychellene og Mauritius til soning i Somalia, sier Lahnstein til VG Nett.

PS! Senere denne uken reiser statssekretær Espen Barth Eide til Afrika for å fortsette det norske antipirat-arbeidet. Han skal blant annet besøke Kenya, som allerede har sagt seg villig til å ta imot pirater til sine fengsler.

Source: VG.no

Advertisements