Vi hedrer pirater og likrøvere ” We ‘Norwegians’ Honor Pirates and Robbers”

Posted on 16/02/2011

1VI SOM BLE født ved de mest værharde delene av Norges aller sørligste kyst for noen tiår siden, vokste opp med en urovekkende, lokalhistorisk fortelling:

Våre forfedre hadde det karrig og trangt. Riktignok fantes det store verdier like i nærheten, på handelsskipene som passerte rett der ute på havet. I finvær gikk skipene så nær kysten at man kunne se dem.

Hvordan kunne folk få del i rikdommen?

Å runde vår sørligste kyst i ruskevær, var farlig. Men hvor nær land kunne kapteinen føre sitt skip, uten å forlise?

Så lenge sjøfolkene så lanterner fra skip som gikk enda nærmere land, visste de at de selv var trygge.

I halen på halte hester

Men på land fantes oppfinnsomme folk. Kunne de få skipene til å forlise, ville det være lett å robbe vrakene når stormen la seg.

Historien forteller at når uvær herjet, surret foretaksomme landkrabber lanterner i halen på halte øk. Hestene ble ført langs stranden, lyset fra lanternene duvet opp og ned, og skapte illusjonen av lyset fra en båt på havet.

Når sjøfolkene der ute i stormen så at andre båter gikk lenger inne, la de selv om kursen for å komme i le av land.

Slik forliste skip. Når stormen hadde lagt seg, dro folk ut i fiskebåten og plyndret vraket. Uten å løpe den minste risiko, mannskapet hadde jo druknet forlengst.

Blodig fortid

Den stolte sannhet om en del av våre forfedre, er altså at de var likrøvere.

Samtidig foregikk det, fra 1807, piratvirksomhet med statlig velsignelse. Private redere kunne bevæpne sine skip med så mange som 20 kanoner. Av myndighetene fikk de «kaperbrev», tillatelse til å overfalle handelsskip fra fiendtlige stater. Den dansk-norske stat tok én prosent av inntektene.

Det ligner på noe som i dag skjer utenfor Somalia og Nigeria. Men disse landene tar ikke prosenter fra piratene.

Vår egen kaperhistorie ser ikke ut til å plage oss. Tvert imot, på Sørlandet er man stolte av gamle dagers sjørøveri. Man beundrer kaperhusene, bygget for løsepenger. Hadde det ikke vært for kapertiden, ville mange sørlandsbyer vært mindre velhavende. I Farsund feirer man hver sommer Kaperdagene. De er ikke en innføring i historiske grusomheter, men «tre dager med underholdning og moro».

Kaptein Sabeltann i Somalia

Kystens folk vet at sjøfolk har et hardt yrke, den dag i dag. Risikoen all verdens sjøfolk nå løper ved å seile i somaliske farvann, er ingenting å spøke med. Farene og skrekken ved å bli bordet av pirater er virkelig og forferdelig. Samtidig er verden avhengig av en handelsflåte som fungerer.

Med ujevne mellomrom dukker kravet om dødsstraff opp i Norge, som regel som en enkel metode for å bli kvitt brysomme eksemplarer av «de andre». Problemet er at også pirater er mennesker. I neste århundre er det kanskje somaliske barn som kler seg ut som Kaptein Sabeltann.

Source: aftenposten.no

Inger Anne Olsen  

Advertisements