Norsk militærleir i sydhavsparadis

Posted on 29/09/2011

1En norsk «kommune» er bygd opp fra intet i enden av flyplassen på sydhavsparadiset Seychellene.

«Camp Skare» har alle kommunale funksjoner, pluss litt til. Her er på rekordtid etablert vei, vann og kloakk. Man er selvforsynt med strøm, har egen sykestue, vaktmester, treningssenter, vakthold, verksted, kontorer, samband og kafé.

Et Orion overvåkingsfly skal de kommende tre månedene patruljere store område i det indiske hav, på jakt etter pirater. Basen er lagt til Seychellene på Afrikas østkyst. 40 kvinner og menn har flyttet fra et høstkaldt Norge til mer enn 30 pluss og solen midt over en.

Selvforsynt base

Basen er nå operativ, og fremstår som en stor familie. Man flyr åtte timers tokt annenhver dag, og har allerede skaffet seg god oversikt over mulige pirater.

Leiren heter «Camp Skare», navnet er en heder til flyver og oberstløytnant Siri Skare som tidligere i år ble drept i Afghanistan

Dette er noe av det bedre av baser Norge har etablert i utlandet. Her er vi selvforsynt, og kan om så skifte flymotorer, sier oberstløytnant Håvard Berg-Olsen.

Han er til daglig sjef for Orion-skvadronen på Andøya, og leder nå det norske bidraget til NATOs piratjakt «Ocean Shields».

Tidligere i sommer ble 20 store containere sendt sørver med skip. Her var det aggregater, sykehus, kaldluftanlegg, toaletter og alt annet en slik liten ”kommune” trenger. 13. september fløy Orion-maskinen sørover, og like etter var basen klar til å løse NATO-oppdraget.

Vi føler oss privilegert

Utfordringene er varmen og hele tiden huske på hygiene. Sykdomsutbrudd kan lamme en slik operasjon, sier lege Torgeir Wiik som er sjef på sykestua.

Han og sykepleier Siv Breivik passer på at hender vaskes, at man beskytter seg mot den sterke solen og får i seg nok drikke.

Vervede soldater utgjør leirens vaktstyrke. De ble håndplukket etter endt førstegangstjeneste, og jobber nå i shorts og solbriller mens kolleger i Nord-Norge har funnet frem lange underbukser og varme skinnluer.

Vi føler oss privilegert. Dette er en flott tjeneste, sier sersjant Ole Rosenlund som er lagfører i vaktstyrken. Vaktsoldatene følger med hvem som kommer inn og ut av leiren, de overvåker leiren via kameraer og er klar til å reagere om utenforstående har uærlige hensikter.

Alkoholforbud

Rosenlund forteller om lange arbeidsøkter, men de har hatt tid til å besøke badestrender, samt se hovedstaden Victoria, som ligger noen kilometer fra basen.

Alle som deltar i den norske kontingenten er underlagt totalt alkoholforbud, både i og utenfor leiren.

Samarbeidet med myndighetene her er det aller beste. Det vi gjør er i Seychellenes interesse, siden kapring av skip er blitt et omfattende problem også i dette området, sier oberstløytnant Berg-Olsen.

Kan bli beskutt

Både pirater til havs og terrorister langs kysten i Somalia kan komme til å angripe de norske soldatene som er på piratjakt.

Vi tar høyde for at piratene kan skyte mot oss. Derfor holder vi oss unna rekkevidden for deres våpen, sier oberstløytnant Berg-Olsen.

Man vet at piratene til sjøs både har mitraljøse og panservernraketter, i tillegg til rifler og lettere håndvåpen. Den senere tid har man fått opplyst at det i basene til militsen på land også kan være luftvernartilleri, derfor holder Orion-maskinen god avstand.

Vi behøver ikke fly lavt for å få oversikt over situasjonen. Sensorer om bord ser klart på lang avstand, sier Berg-Olsen.

Han understreker at den norske luftstyrken tar sikkerheten på alvor, og nærmer seg ikke skip de ikke kjenner identiteten til.

Orion er et overvåkingsfly, med en rekke avanserte sensor. Maskinen er ikke noe kampfly, og har ikke våpen for å forsvare seg selv.

Piratsesongen starter nå

Aftenposten fikk i går demonstrert det siste av overvåkingsmateriell om bord i Orion. På 12 kilometers avstand, gjennom et tynt slør av dis, kan man tydelig se og filme mannskap på dekk på små båter, samt hvilket utstyr de har om bord.

I disse dager er monsuntiden over, og det blir roligere vær på de enorme havområdene. Derfor starter piratsesongen nå, og sjørøvernes aktivitet har spredt seg over store deler av det indiske hav.

Adenbukten er mer trygg enn tidligere, og vi ser at pirater angriper skip lang til havs, sier oberstløytnant Lasse Marhaug som jobber ved NATOs maritime hovedkvarter i Northwood i England, der den militære jakten på pirater ledes fra.

Diskuterer bevæpning av skip

Akkurat nå er 12 skip kapret, og et mannskap på ca 280 er i piratenes varetekt. Det forhandles med rederiene om løsepenger. Mange rederier har bedt sine skip gå store omveier, og ikke følge Somalias kyst.

Vi har fått indikasjon på at situasjonen kommer til å løse seg for noen av de kaprede skipene, sier Marhaug.

Hvert år går det ca 1000 norskkontrollerte skip gjennom det pirat-utsatte farvannet. Innad i norske rederier går diskusjonen høyt om de bør finne andre ruter å følge, eller om de skal bevæpne seg.

Bevæpning er et nasjonalt anliggende. NATO vil verken fraråde eller anbefale at sivile skip ansetter sikkerhetsvakter eller på andre måter bevæpner seg, sier Marhaug.

Source: Aftenposten

Av: Ole Magnus Rapp

28.08.2011

Advertisements